Die Papierzeitung Landskrona & Svalövsbygden

19 Gemälde mit der gleichen Anzahl von Ausdrücken. So können Sie die Kunstausstellung im Tourismusbüro Röstånga mit Künstlern beschreiben, die in den beiden Ateliers von Susanne Jardeback Olesen entwickelt werden.

„Im Studio außerhalb von Ask findet eine gemeinsame Entdeckungsreise mit verschiedenen Maltechniken statt. Hier gilt nicht nur der traditionelle Pinsel, sondern auch Lappen, Spachtel, Schabewerkzeuge, Finger und mehr ", heißt es in einer Pressemitteilung.

– Einige von ihnen sind heute Künstler und haben einen langen Weg zurückgelegt und sich ausgestellt, entscheiden sich aber dennoch dafür, hier zu bleiben. Es gibt heutzutage viel, sagt Susanne Jardeback Olesen. – Es geht nicht nur ums Malen, sondern auch um die Freude, zusammen zu sein.

Papperstidningen Landskrona & Svalövsbygden

19 målningar med lika många uttryck. Så kan man beskriva konstutställningen på Röstånga turistbyrå med konstnärer som utvecklas i Susanne Jardeback Olesens två ateljéer.

”I ateljén utanför Ask, sker en gemensam upptäcktsfärd med olika målartekniker. Här är det inte bara den traditionella penseln som gäller, utan även trasor, palettknivar, skrapverktyg, fingrar, med mera”, står det i ett pressutskick.

– Flera av dem är konstnärer idag och har kommit långt och ställer ut själva, men väljer ändå att vara kvar här. Det ger mycket de här dagarna, säger Susanne Jardeback Olesen. – Det handlar inte bara om måleriet, utan också om glädjen av att vara tillsammans.