Röstånga bygdens kulturförening

Alla dessa konstnärer

Läs artikeln som pdf

Lennart och Stig och jag är mycket fasta i var och en sin åsikt. Jag tycker det är flest konstnärer i Röstånga, Lennart hävdar att det är flest i Konga och Stig säger att det finns ännu fler i Ask och någon håller på Billinge och ytterligare någon att det är flest i Stockamöllan. Det är verkligen trevligt att det finns så många. Alla är inte heller målare. Idag finns det dessutom flera lokaler där det visas konst. Dels finns den stora permanenta samlingen i Röstånga Gästis där den största samlingen Per Gummeson finns. Den är faktiskt den största överhuvudtaget. Inte ens Malmö museums är så stor som Gästis samling. Men det är klart att de har annat också. Det visas konst i Röstånga konsthall, som är riktigt bra och intressant. Kanske litet dåligt använd. Det är Cafe´ Fenix, som nästan hela tiden har någon utställning.

Denna sommar är det två hallar, konsthallar, som jag varit på utställningar i. Den första var delar av gruppen Primavera som under en stor del av sommaren visade framförallt oljeoch akrylmålningar. Utställningslokalen var Nationalparksentren Turtistbyrån i Röstånga Det var en stor utställning. Det var ett tiotal utställare varav jag valt att prata med ett par tre stycken. De är alla från vår närmaste omgivning. Den andra utställningen – med folk från samma område – använde sig av Galleri Ekbacken i Bonnarp som utställningslokal.

Tråkigt nog var jag tvungen att begränsa antalet omnämnda utställare och jag fick faktiskt ta till en tvivelaktig metod för detta val. Jag har utgått från närheten till min bostad. Och vilken annan metod skulle vara riktigare. Skulle jag jurydömma och gå på någon form av kvalitet hos konsten eller rent av åldern hos konstnärerna, eller hur upplysta var och en är. Ja, jag kan faktiskt hitta hur många kriterier som helst. Nu blev det avstånd och inom 500 meter hittade jag , inom 1000 meter var det redan för många utställare. Jag valde dessa sju: Siv Arvelid, Jonas Dahlqvist och Inger Johnsson, Stefan Karlsson, Lisbeth Lindkvist, Kjerstin Olsson och slutligen Judith Wennerlund. Sen är det detta med spaltutrymmet. Spltutrymme och Cubaresor. Det har med andra ord skett ytterligare reduceringar i antalet. Detta val innebar att flera tekniker kommer med men den vanligaste är akrylmåleri. Andra tekniker kommer att tas upp i texten.

Det är 18 år sedan Anders och Siv Arvelid drog till Korea. Då hade Siv en lång erfarenhet av bildskapande från den tidiga barndomen, bakom sig. Detta intresse förstärktes under studietiden inte minst på seminariet i Kristianstad. Teckning var dessutom för många barn, Siv träffade under sin lärarverksamhet, naturligtvis höjdpunkter i tillvaron.

Kommen till Korea träffade Siv en kvinnlig konstnär, som var svenska. Hos henne började Siv måla. Därefter fortsatte hon med målarstudier hos olika koreanska konstnärer. Siv utarbetade en egen teknik. Denna teknik innebär att man river papper av olika kvalitet, färg och tjocklek. Pappret fästs på duken med akrylfärg. Pappret är ett koreanskt papper ”Hanji” som tillverkas av Mullbärsträdets bark. Den färdiga målningen får en reliefliknande karaktär där ytorna också bearbetas med t.ex kol och pastellfärger. Det är en sådan tavla, som bild 1. visar. Siv Arvelid har deltagit i många utställningar i såväl Korea som Sverige. Hon säljer också vid alla utstälningar främst vid soloutställningarna medan grupputställningarna inte ger inkomster med väl erfarenheter och kamratskap.

I strikt bokstavsordning blir det Jonas Dahlqvist tur. Tillsammans med sin sambo Inger Johnsson delar Jonas intresset för rakubränning av keramik. Själv målar han i en spontanistisk tradition, såväl lyriskt som episkt. Båda typerna av konstförfarande ställde han ut på galleri Ekbacken i Bonnarp, ett par helger innan hösten kom. Målningarna jag sett är mycket tilltalande men här visas enbart två statyetter av hästar. Det är keramiskt förfarande med dubbla bränningar och efter den andra bränningen sker en reduktion av glasyren i ett organiskt material. På detta sätt kan man, faktiskt, få metallen i glasyren fri från oxid och mycket vackert glänsande. Inger lyckades med konststyket att i en rakubränd pjäs få metallisk koppar på insidan av formen. Vanligtvis sker en tilltalande krakelering av glasyen i detta förfarande. På tomten på Solgatan står också en del rakubrända masker. Kan det rent av kallas offentlig konst? Inom keramiken jobbar Inger och Jonas tillsammans.

På samma sätt jobbar Stefan Karlsson och Lisbeth Lindkvist tillsammans. I både Dahlqvist/Johnsson-fallet och Karlsson/Lindvist är det kvinnorna, som tagit initiativet till den konstnärliga verksamheten. Denna har inneburit en rad tillfällen att tillsammans göra intressanta saker. Jag har inte tidigare stött på denna form av intressen och det blir verkligen bra.

Eftersom jag vid nästa besök fick med mig en samproducerad tavla, till vilken Stefan Karlsson har gjort upplägget och Lisbeth Lindqvist detaljerna och finishen kan jag även följa regeln om rätt bokstavsordning här. Jag gillar den tavlan. Så ser mogna ärtor ut och stänglarna och bladen visar verkligen ärtväxtens växtkraft. Båda makarna kommer från Lund och delar intresset med skribenten för Skissernas museum. Det är både kul och lärorikt att vandra omkring i det museet. Lisbeth har målat i 15, 20 år och gått tecknings- och målningsskurser med start i Skånska målarskolan. De deltar också i en utställning vart annat år i Tyskland, vilket är en stor begivenhet. Då kan man också sitta framför staffliet delar av tiden och njuta av att få koncentrera sig på sitt måleri.

Stefans stadsbild är en symbolisk bild med hela den sociala rangordningen i staden. Teckningen är redan säker och färgerna är enkla och klara, som på modernistiska tavlor. Lisbeths ymnigshetshorn bygger på en mycket gammal bildidé i en ny tappning. Färgerna är enkla och klara på ett modernistiskt sätt. Det är verkligen mycket intressant.

För närvarande är det två konstnärer, som bedriver konstskoleverksamhet i vårt område, Jörgen Salmose och Susanne Jardeback. I Billingekeramik har man också konstverksamhet, konst och konsthantverk. De som presenterats ovan lägger en del av sin tid på konstkurser. Ofta rör det sig om kurser med 8 à 10 tillfällen per termin och med enskilda studier där emellan. Flitig övning, så ser konststudier ut runt om i Europa. Flera av dem som ovan presenterats har genomfört detta. Däremot verkar inte den täta kontakten med likasinnade vara allmän. Det kan alltså verka isolerande. Det verkar inte finnas de kafeer och restauranger där folk kan träffas efter jobb och studier. Det verkar inte heller behövas kafeer med generösa krediter, som var kännetecknet på konstnärkafeerna i Paris förr i tiden. Det verkar också saknas enkla utställningslokaler.

Men detta är säkerligen en annan historia.

Det var bra att jag lyckades hitta till utställningarna både i Nationalparksentrén i Röstånga och till gallerier, som finns i ramverkstan jag använder i Bonnarp. Under sommaren har båda dessa lokaler haft utställningar med konstnärer som bor i trakten. Under lång tid har dessa gått på kurser hos lokala kursledare, växelvis med kurser hos andra utbildare. Utställarna har bott här mellan 1 och 4 sekel. Någon lika länge, som jag. Det finns ingen ort där jag bott längre. Och efter 40 år upptäcker jag att numera är konstintresserade större än litteraturintresset. Det känns konstigt och omtumlande. Eller är det helt enkelt så att att det i motsvarande grad finns skribenter av såväl lyrik som prosa och essäer, som man inte heller får se verken av. Manuskripten ligger i den klassiska byrålådan. Det tycker jag är tråkigt.

Text: Sven Ockborn. Bild: Stig Pettersson

Papperstidningen Landskrona & Svalövsbygden

19 målningar med lika många uttryck. Så kan man beskriva konstutställningen på Röstånga turistbyrå med konstnärer som utvecklas i Susanne Jardeback Olesens två ateljéer.

”I ateljén utanför Ask, sker en gemensam upptäcktsfärd med olika målartekniker. Här är det inte bara den traditionella penseln som gäller, utan även trasor, palettknivar, skrapverktyg, fingrar, med mera”, står det i ett pressutskick.

– Flera av dem är konstnärer idag och har kommit långt och ställer ut själva, men väljer ändå att vara kvar här. Det ger mycket de här dagarna, säger Susanne Jardeback Olesen. – Det handlar inte bara om måleriet, utan också om glädjen av att vara tillsammans.

BMZ Regionalt nätmagasin

Färg & Form i Galleri Ekbacken i Bonnarp

Vem har inte telefonklottrat, kladdat läroböcker fulla eller planlöst kladdat på servetten vid kaffebordet? Kluddat på det som ligger närmast i glada vänners lag? Pennan far ofta iväg vare sig du vill eller inte. Resultatet hamnar för det mesta hopknycklat i papperskorgen efter en leende förströdd blick på papperstussarna.

Susanne Jardeback Olesen – nobelkonstnär, kursledare, föreläsare och mentor låter sina elever/kompisar ta vara på materialet som ett incitament till fortsatt skapande. Energin får en extra skjuts av den naturliga gruppdynamik och närhet som vuxit fram under deras konstträffar där den individuella skaparlusten får flöda fritt mot gemensamma mål.

Kursdeltagarna får överföra färgerna och formerna eller motivet på papperstussen som delats ut under flera år, förändra eller förädla på akvarellpapper i svart och brunt. Vissa fortsätter processen, tar fram akryl- eller oljefärgerna och skapar nytt med ”kluddet” som grund.

På Galleri Ekbacken ställer elva penseldragare från tre kurser ut tillsammans med konstnären, ledaren och mentorn Susanne Jardeback. Det är andra året på rad som deltagarna ställer ut på Galleri Ekbacken i Bonnarp, nu under titeln ”Konst(igt) i färg och form 2.

– Alla känner alla. De behöver inte hålla sig till en kursdag eller grupp utan kan hoppa in i gemenskapen de tider som passar.

Alla lär av varandra och växer. Jag med, säger framgångsrika Susanne som förutom uppskattade utställningar i decennier även fått äran att skapa Nobeldiplom under flera år. Senast har hon även haft det stora hedersuppdraget att porträttera Nobelstiftelsens ständige sekreterare Staffan Normark som lämnat sin ”ständiga” post.

– Jag vill inte kalla mig för lärare utan mentor. Det är en stor glädje att få leda framåt, puffa på och se människor utvecklas. Alla måste få hålla sin egen stil, ta vara på sin speciella personlighet och begåvning. Vissa vill måla realistiskt, andra abstrakt. Vad vi vill uppnå i färg, form och inriktning är högst individuellt. Men  det är viktigt med mentorer för att utveckla teknik och få svar på alla sina frågor. För min egen del var det Georg Suttner på Gerlesborgsskolan som trodde på mig, uppmuntrade mig och fick mig att våga gå vidare, säger Susanne som är utställningskommissarie.

– Någon måste hålla i röran, sovra bland verken för att skapa en helhet. I samlingsutställningar måste alla ta hänsyn till varandra, lära sig ta hänsyn – förena nytta med nöje. Alla har fått vara delaktiga i utformningen av vernissagekort och annan marknadsföring, säger Susanne och visar oss runt bland staplar av målningar, där var och en fått ta med sex verk var. Det gäller även de keramiska alstren som  väntar på att ställas ut.

Det är en oemotståndlig färgprakt som tittar fram här och var men även mjuka, milda färgsättningar har tagit plats i verk med influenser från de flesta konstriktningar. Vissa söker ljuset, andra det stiliserade uttrycket eller varför inte det naiva…

Det är skaparglädje i dess rätta bemärkelse.

Bland utställarna finns såväl hobbymålare som de sökt sig vidare,  eller är på G och lyckats komma med på jurybedömda utställningar.

Gunnel Säflund Almered, en av galleriets ägare och tillika akvarellist med ateljé i rummet intill, kommer också att hänga sina akvareller bland utställarna. 

En av de utställare vi uppmärksammade på förra årets samlingsutställning och som även deltar här – Sarimaria Yrjänä har nyligen avverkat en spännande utställning i Röstånga med målningar i strontiumfärger i ett svartmålat rum!

En annan medverkande är Birgitta Auselius som jobbat med akvarell och bl.a. prytt almanackor med sina målningar och som nu söker sig till att utveckla andra tekniker under Susannes mentor- och ledarskap.

– Det här är det roligaste jag gjort i hela mitt liv, utbrister Birgitta .

Ett gott och ärligt betyg till kompisarna och Susanne… Utställningen på Galleri Ekbacken i Bonnarp har vernissage lördagen den 15 oktober 12 – 17.

Samma öppettider gäller följande utställningsdagar: 15, 16, 22 och 23 oktober.

Helsingborgs Dagblad

Åtta konstnärer visar sina verk I dag lördag är det vernissage på Galleri Ekbacken i Bonarp utanför Klippan. Det är Gunnel Säflund Almered som anordnat denna utställning som har ordet vänskap som förtecken.- Efter 18 år och många akvarellkurser i stallet här i Bonarp har jag bestämt mig för att ställa ut några av mina egna akvareller. Det gör jag tillsammans med min kollega Susanne Jardeback-Olesen och hennes målarbekanta, berättar Gunnel Säflund Almered.

Förutom duon kommer ytterligare en sextett bestående av Kerstin Olsson, Helen Stigson, Jonas Dahlqvist, Jörgen Palm, Siv Arvelid och Sarimaria Yrjänä att visa sina alster.

Utställningen pågår 3-4 och 10-11 oktober klockan 12-17.

BMZ Regionalt nätmagasin

Energibomb på Galleri Ekbacken i Bonnarp

En riktig energibomb i färg och form, fylld av lust, lek och konstnärliga utmaningar… Grupputställningen ”Konst(igt) i Färg och form” som presenteras på Galleri Ekbacken i Bonnarp av Nobelkonstnären, kursledaren och kompisen Susanne Jardeback-Olesen bjöd på en konstnärlig helhetsupplevelse av oväntat slag.

Samlingsutställningar brukar alltför sällan var homogena, även om det är meriterade verksamma som är i farten.

I denna utställning faller ingen av de medverkande ur ramarna. Det lyser av välkomponerade, genomtänkta och koloristiska verk i akryl, olja och keramik med personliga avtryck och gott hantverk. Ändå är ingen av de åtta utställarna, förutom Susanne själv och Gunnel Säflund-Almered yrkesverksamma, även om vissa ihärdigt trampat på konstnärsbanan under många år.

Konstnärssjälarna fylls på i gruppdynamik och pedagogiska övningar. En uppgift kan t.ex. vara att hämta prylar ur en gammal Ica-kasse att fånga på duken. En av konstnärerna som jobbade kubistiskt blev så inspirerad att han vågade ta steget att lägga in realistiska föremål i den kubistiska miljön. En annan lossnade när han fick gå loss och testa vått i vått.

Att våga, att lossna…

– Tillsammans föder vi energi. Nya infallsvinklar, ofta förlösande uppstår när vi jobbar intensivt. Ett gemensamt mål med ständigt nya utmaningar, lek och hårt arbete… Jag vill få dem att växa, se hur de landar. Det är sann lycka, säger Susanne Jardeback-Olesen.

Susanne arbetar själv med ett prominent hedersuppdrag just nu. Hon har nämligen likt de gamla mästarna fått äran att måla ett oljeporträtt av en prominent person – i detta fall Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Staffan Normark. Hon tycks alltså själv gå själv från klarhet till klarhet efter sina tidigare uppdrag med att utföra unika Nobeldiplom. Föreläsningar och utställningar avlöser varandra. Men Susanne vet vad goda pedagoger, vänskap och gemenskap betyder för den framtida utvecklingen som konstnär. Georg Suttner på Gerlesborgsskolan är en av de konstnärer som fått henne att utvecklas och som hon ser som pedagogisk förebild.

– Vi har en fantastisk gemenskap i gruppen. Även om vi mestadels är i min ateljé och trädgård, samlas vi ofta hos Gunnel och Lennart Säflund här i Bonnarp – i ateljén, galleriet eller i ramverkstaden.

– Eller på den f.d. gödselhögen, inflikar Gunnel glatt. Gunnel är akvarellmålare och håller kurser i ämnet på gården medan maken gör inramningar i ramverkstaden. Ekbacken med vidhängande gårdslängor är med andra ord en helgjuten kreativ miljö för konstnärssjälar – en naturlig mötesplats att utbyta erfarenheter i samt inte minst nya själsfränder i.

Och så finns naturligtvis Galleriet Ekbacken som är en stor tillgång när gruppen vill ta ett helhetsgrepp och visa vilka resultat de uppnått. Galleriets stillsamma lantliga framtoning och rika ljusinsläpp lyfter och stärker såväl det sublima som explosiva, färgsprakande uttrycket.

Denna utställning är en liten naggande god färgexplosion, där var och ens personliga uttryck kommer till sin rätt. Bland verken lyser en stjärna lite klarare, mer bestämt och intensivt än de övriga målningarna. Det är Sarimaria Yrjänä som med sin ljusbehandling skapat skimrande vackra, stämningsfulla målningar med en nästintill magisk kraftverkan.

Utställare är Susanne Jardback-Olesen, Kerstin Olsson, Helén Stigson, Jonas Ahlqvist, Jörgen Palm, Gunnel Säflund-Almered, Siv Arveled och Sarimaria Yrjänä.

Konst(igt) i färg och form har vernissage lördagen den 3 oktober på Galleri Ekbacken 12 – 17. Samma tider gäller övriga öppningsdagar: 4 oktober, 10-11 oktober.

Lokaltidningen Landskrona & Svalöv

Hon kan vara den enda i hela världen som skapar tavlor med ett koreanskt papper gjort av mullbärträdets bark. Och han är ett bevis på att det visst går att bli konstnär, bara man vill. Röstångaborna Siv Arvelid och Jonas Dalhqvist är två av de sex elever till nobelkonstnären Susanne Jardeback som ställer ut på Röstånga turistbyrå fram till den 22 augusti… / Att hitta sin egen teknik är något som Jonas Dahlqvist gjort. Jonas Dahlqvist har tidigare provat på keramik och silversmide och sedan fem terminer går han som elev hos Susanne Jardeback och målar akryl, mycket med spatlar. – Det är abstrakt och intuitivt. Jag försöker inte tänka utan bara låta det hända, säger han /…