Tekniker

För mig blir måleriet ofta som en meditation i färg och form, där det blivande resultatet oftast inte är förutbestämt. Mina tavlor är många gånger färgstarka och innehåller mycket rörelse.

Jag arbetar med stengodskeramik och raku. Stengodskeramiken är bränd vid höga temperaturer som gör att konstverken lämpar sig för utomhusbruk som till exempel trädgårdsdekoration till rabatter med mera.

Raku är är en teknik med anor från 1500-talets Asien. Alstren tas direkt ur ugnen och läggs i sågspån, halm, eller liknande, som fattar eld av värmen. När man uppnått tillräcklig rökutveckling stänger man in föremålet i en tunna med lock. Resultatet blir krackelerade glasyrer i regnbågens alla färger, ofta med metalliska effekter.